Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn tot stand gekomen tussen:

SA Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart (handelsnaam van SA Alric Shoes Invest, eigenaar van de websitewww.chaussuresjeanmart.be , met maatschappelijke zetel te Avenue Montjoie 108/16, 1180 Ukkel (België). BE: 0447.975.593 Telefoon: +32 (0)4 365.26.43 E-mail: sav@chaussuresjeanmart.be Hierna “Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart” genoemd.

En natuurlijke of rechtspersonen die een bestelling willen plaatsen via de website van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes (www.chaussuresjeanmart.be en/of zijn aliassen), hierna "de Klant" genoemd.

1. Definities

Wij duiden hierna aan:

 • “Site”: de site en al zijn pagina's;
 • “Producten”: alle producten (hardware) en diensten (immaterieel) die gekocht kunnen worden of waarop men zich kan abonneren op de site;
 • “Gebruiker”: de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt;
 • "Winkelmandje": het immateriële object dat alle goederen of diensten groepeert die door de klanten van de site zijn geselecteerd voor een aankoop door op deze objecten te klikken;

2 Voorwerp

2.1 Reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle relaties tussen Marie-Thérèse Jeanmart Shoes en de Klant in het kader van de verkoop van de aangeboden artikelen, het online plaatsen en het bestellen van diensten aangeboden op de website.

De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de Klant. De klant wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn, alle clausules te hebben aanvaard en afstand te doen van het recht om gebruik te maken van zijn aankoopvoorwaarden.

Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart behoudt zich het recht voor om haar Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde op onze website worden geraadpleegd en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes.

Toepassingsgevallen waarin hierin niet is voorzien, worden beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de internetverkoopsector voor Belgische bedrijven.

2.2 Acceptatie

Bevestiging van de bestelling door de klant op de website van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes impliceert aanvaarding en volledige aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

Behoudens tegenbewijs vormen de door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

2.3 Interpretatie

De titels van de artikelen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en mogen in geen geval het voorwendsel zijn voor enige interpretatie of verdraaiing van de clausules waarop ze betrekking hebben.

2.4 Duur

De duur van de toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden komt overeen met de duur van het plaatsen van de artikelen en diensten aangeboden door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes.

3 artikelen en diensten

3.1 Geldigheid

De artikelen die worden aangeboden op de websitewww.chaussuresjeanmart.be zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De indicaties over de beschikbaarheid van de artikelen worden direct online verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze informatie wordt echter alleen ter informatie verstrekt en kan afwijken van de realiteit van de voorraad .

3.2 Kennis van het artikel

De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de artikelen en diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid van Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart in dit opzicht niet kan worden ingeroepen. De Klant zal er ook voor gezorgd hebben de essentiële kenmerken van de artikelen en diensten die op de website worden aangeboden te kennen om zijn bestelling met kennis van zaken te kunnen plaatsen.

3.3 Geografische sector

Bestellingen geplaatst bij Marie-Thérèse Jeanmart Shoes worden geacht leverbaar te zijn in Europa, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes, onderhevig aan specifieke voorwaarden met betrekking tot termijnen en betalingen, die zullen worden bepaald in een wijziging van de bestelling.

4 Bestelling

4.1 Bestelprocedure

De Klant is verantwoordelijk voor het selecteren van de artikelen die hij wenst te bestellen op de site, door ze toe te voegen aan zijn winkelmandje.

De bestelling moet vervolgens door de Klant worden bevestigd wanneer deze de daadwerkelijke betaling uitvoert.

4.2 Validatie van de bestelling

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat Marie-Thérèse Jeanmart Shoes de klant een bevestiging van aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd, waarin wordt aangegeven dat de betaling door de klant is geaccepteerd.

De aanvaarding van de bestelling is dus onderworpen aan de volledige betaling ervan door de Klant vóór de levering.

Voor elk vermoeden van fraude bij een bestelling behoudt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zich het recht voor om de verkoop te weigeren en het betaalde bedrag terug te betalen.

4.3 Bestelling volgen

De klant kan de voortgang van zijn bestelling op elk moment volgen op de website van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes in zijn persoonlijke ruimte.

5 tarieven

5.1 Aankoopprijs

De artikelen worden geleverd en geleverd tegen de prijzen die van kracht zijn op de dag van bevestiging van aanvaarding van de bestelling door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes en zoals meegedeeld aan de Klant voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling.

De prijs vermeld in de orderbevestiging door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes is de uiteindelijke prijs. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, alle taksen en accijnzen inbegrepen. Ze zijn exclusief eventuele leveringskosten, die worden beschreven in de paragraaf "Bezorgkosten".

5.2 Prijswijziging

Marie-Thérèse Jeanmart Shoes behoudt zich het recht voor om hun prijzen op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke prijzen de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling door de Klant.

Elke btw-verhoging of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en het moment van levering, is ten laste van de klant.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Betalingstermijn

De prijs is volledig contant betaalbaar op de dag dat de Klant de bestelling plaatst. Marie-Thérèse Jeanmart Shoes is niet verplicht om de door de Klant bestelde artikelen te leveren als de prijs niet vooraf volledig is betaald (prijs inclusief btw en eventuele leveringskosten).

6.2 Betalingswijzen

6.2.1 Algemeen

Bankgegevens (kaartnummer, vervaldatum, cryptogram) zijn nooit in ons bezit, aangezien banktransacties rechtstreeks en volledig veilig worden verwerkt door onze betalingspartners.

Ongeacht de door de klant gekozen betalingsmethode voor de bestelling, deze wordt pas als definitief beschouwd na effectieve ontvangst van de aan Marie-Thérèse Jeanmart Shoes verschuldigde bedragen.

De incasso wordt als definitief beschouwd in de volgende gevallen:

 • Bankoverschrijving: het volledige bedrag van de bestelling verschijnt op de rekeningafschriften van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes.
 • Betaling met pinpas of creditcard: het volledige bedrag van de bestelling wordt goedgekeurd door de organisatie van Shopify Payments.
 • PayPal: het volledige bedrag van de bestelling wordt goedgekeurd door de betalingsorganisatie PayPal.

Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren waarvan de oorsprong van de betaling frauduleus lijkt.

6.2.2 Werkwijze

Wat het beveiligde betalingssysteem betreft, maakt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes gebruik van de diensten van Shopify Payments of PayPal, betalingsoplossingen die zijn ontworpen voor e-commerce. Zodra u de betaling heeft uitgevoerd, leidt de website u naar het Shopify Payments-platform of PayPal, afhankelijk van uw betalingskeuze. Shopify Payments/PayPal verzamelt de benodigde informatie en verwerkt het betalingsverzoek. Na betalingsverificatie leidt Shopify Payments/PayPal u door naar de website van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes. Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar de Shopify-site: www.shopify.com en de PayPal-site: www.paypal.com .

6.2.3 Aansprakelijkheid

Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een betalingsfout of enig transactieprobleem in verband met de Shopify- en PayPal-betalingsinterfaces, evenals bij foutieve bankoverschrijvingen.

6.2.4 Creditcard

De volgende creditcards worden geaccepteerd voor online betalingen:

 • Visa
 • MasterCard

De volgende debetkaarten worden geaccepteerd voor online betalingen:

 • Bancontact
 • Meester

6.2.5 Bankoverschrijving

BANK: KBC

IBAN: BE90 7326 3064 3632

BIC: CREGBEBB

6.3 Voorbereiding van de bestelling

De bestelling is klaar wanneer Marie-Thérèse Jeanmart Shoes de volledige betaling heeft ontvangen, evenals alle elementen die nodig zijn voor de goede uitvoering van het contract, namelijk: de volledige contactgegevens van de klant en de ontvanger van de bestelling. Zolang deze voorwaarden niet zijn vastgesteld, wordt de bestelling niet voorbereid en kan in dit geval geen vertraging in de levering worden tegengeworpen aan Marie-Thérèse Jeanmart Shoes.

6.3.1 Uitzondering

Wanneer de bestelling, en dus de betaling, tekenen van bankfraude vertoont, staat het Marie-Thérèse Jeanmart Shoes vrij om de bestelling op te schorten of volledig te annuleren en dit te melden aan de Federal Crime Computer Unit.

7 Levering

7.1 Bezorgkosten

7.1.1 Levering in België

Voor België hanteert Marie-Thérèse Jeanmart Shoes een enkelvoudig leveringspakket inclusief transportkosten wat voor heel België 6 euro inclusief BTW bedraagt ​​via Bpost en 4 euro via Mondal Relay en geldt voor heel België. producten besteld.

Voor elke bestelling gelijk aan of groter dan 75 euro inclusief btw die in één keer wordt geleverd op een adres gelegen in België, is de levering gratis.

7.1.2 Levering in Europa (Exclusief België)

voor Luxemburg, Marie-Thérèse Jeanmart Shoes hanteert één leveringspakket inclusief transportkosten dat 4 euro bedraagt ​​via Mondial Relay en geldt voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.

Voor Frankrijk en Nederland Marie-Thérèse Jeanmart Shoes hanteert één leveringspakket inclusief transportkosten dat 5 euro bedraagt ​​via Mondial Relay en geldt voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.

Voor elke bestelling gelijk aan of groter dan 75 euro inclusief btw die in één keer wordt geleverd op een adres in Luxemburg, Frankrijk of Nederland, is de levering gratis.

Voor Spanje en Portugal , Marie-Thérèse Jeanmart Shoes hanteert één leveringspakket inclusief transportkosten dat 8 euro bedraagt ​​via Mondial Relay en geldt voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.

Voor Duitsland, Marie-Thérèse Jeanmart Shoes hanteert één leveringspakket inclusief transportkosten dat 10 euro bedraagt ​​via Mondial Relay en geldt voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.

Voor elke bestelling gelijk aan of groter dan 150 euro inclusief btw die in één keer wordt geleverd op een adres in Spanje, Portugal of Duitsland, wordt de levering gratis uitgevoerd.

Voor Oostenrijk en Italië, Marie-Thérèse Jeanmart Shoes hanteert één leveringspakket inclusief transportkosten dat 12 euro bedraagt ​​via Mondial Relay en geldt voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.

Voor elke bestelling gelijk aan of groter dan 200 euro inclusief btw die in één keer wordt afgeleverd op een adres in Oostenrijk of Italië, wordt de levering gratis uitgevoerd.

7.1.3 Andere landen

Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart heeft het recht om een ​​leveringspakket toe te passen dat specifiek is voor de bestelling, afhankelijk van de landen die niet zijn vermeld in artikel 7. Voor dit type levering moet de klant een e-mail sturen naar het adres sav@chaussuresjeanmart .be alvorens de bestelling te bevestigen om precies de toepasselijke leveringskosten te kennen.

7.2 Termijn

Artikelen die door de klant zijn gekocht, worden binnen 1-5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling verzonden, op voorwaarde dat de betaling is gedaan en bevestigd.

De bestelde artikelen worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling op de website van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes.

7.3 Time-out

Indien de leveringstermijn wordt overschreden met meer dan 7 dagen vanaf de dag van verzending, niet gerechtvaardigd door een geval van overmacht, moet de Klant Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart hiervan binnen de 15 dagen per aangetekend schrijven op de hoogte stellen. De Klant dient aan te geven of hij terugbetaling wenst van de bij de verkoop betaalde bedragen, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding. Na de periode van 15 dagen beschouwt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes de artikelen als geleverd en kan de klant niet langer klagen bij Marie-Thérèse Jeanmart Shoes wegens niet-ontvangst van zijn bestelling.

7.4 Verpakking

Behoudens uitzonderingen worden de artikelen geleverd in de originele verpakking van de leverancier.

7.5 Vervoer

7.5.1 BPOST (thuisbezorging)

Het pakket wordt de werkdag na verzending door de postbode afgeleverd als het leveringsadres in België ligt. Buiten België kan de leveringstermijn variëren van 2 tot 7 dagen na verzending door de postbode.

Elke verpakking heeft een unieke barcode. Dankzij de "Track & Trace" applicatie volg je de route van je pakket online.

Indien de Klant afwezig is bij het aanbieden van het pakket, kan hij telefonisch een tweede aanbieding aanvragen of het pakket binnen de 14 dagen komen afhalen op het postkantoor of Postpunt.

7.5.2 Mondial Relay (afhaalpunt)

Het pakket is gemiddeld 3 tot 5 werkdagen beschikbaar na verzending naar het Mondial Relay-afhaalpunt dat de klant bij de bestelling heeft gekozen.

7.5.3 Lokale bezorging

Voor mensen woonachtig in de regio Luik is thuisbezorging door ons gratis.


Door bij het valideren van je bestelling voor “Lokale levering” te kiezen, wordt deze binnen 3 werkdagen bij je thuisbezorgd. We zullen onze dag en tijd van passage per e-mail communiceren.

7.5.4 Gratis ophalen in de winkel

U kunt uw bestelling ook gratis ophalen in een van onze winkels.

Door bij het bevestigen van je bestelling te kiezen voor "Afhalen in de winkel", kun je je bestelling tijdens de openingstijden van de winkel ophalen. Uw bestelling wordt bij u afgeleverd op vertoon van een identiteitsbewijs en de bevestigingsmail met uw bestelnummer.

7.6 Naleving

De Klant is verplicht om de staat en conformiteit van de geleverde artikelen bij levering te controleren.

Het is zijn verantwoordelijkheid om alle nodige vaststellingen te doen in geval van een defect of ontbrekende items binnen 3 dagen na ontvangst van het pakket door een e-mail te sturen naar het adres: sav@chaussuresjeanmart.be .

In het geval van een gebrek aan overeenstemming, neemt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes de retourkosten op zich en vervangt het artikel zo snel mogelijk en op haar kosten. Als de vervanging van het artikel onmogelijk is, kan de Klant ofwel het artikel terugsturen en de prijs terugkrijgen, ofwel het artikel behouden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen in de vorm van een waardebon die kan worden ingewisseld op de sitewww.chaussuresjeanmart.be .

7.6.1 Juistheid van leveringsgegevens

Leveringsadres: Indien het leveringsadres geheel of gedeeltelijk onjuist blijkt te zijn, waardoor Marie-Thérèse Jeanmart Shoes genoodzaakt is de bestelling terug te sturen, is het aan de Klant om alle gevolgen te dragen (vertraging van de levering, extra leveringskosten,...) .

Marie-Thérèse Jeanmart Shoes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om de goederen te leveren in geval van een fout van de klant.

7.6.2 Te late levering

Marie-Thérèse Jeanmart Shoes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering buiten haar wil, zoals een staking van de transporteur of overmacht.

8 Herroepingsrecht

8.1 Termijn

Overeenkomstig artikel 47 § 1 van de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt de consument over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering om de gekochte artikelen terug te sturen en niet geschikt voor hem. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief per post of e-mail). Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, terugsturen of retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Uw aansprakelijkheid is alleen aangegaan met betrekking tot de waardevermindering van het onroerend goed die het gevolg is van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit onroerend goed vast te stellen.

8.2 Retourprocedure

Bij Marie-Thérèse Jeanmart Shoes heeft de klant 14 dagen vanaf de datum van verzending van de artikelen om de artikelen terug te sturen (behalve artikelen in de uitverkoop), onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden uiteengezet in de onderstaande paragrafen. Dit recht van retour binnen 14 dagen beperkt de wettelijke rechten en garanties niet. Alle retourzendingen moeten vooraf per e-mail aan de klantenservice van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes worden gemeld op sav@chaussuresjeanmart.be met vermelding van de referentie van uw bestelling en het artikel dat u wilt retourneren. Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zal bevestigen dat de retourzending aan hen is gemeld en zal de te volgen retourprocedure in detail beschrijven. Retourkosten zijn voor rekening van de Klant. We raden je aan om de retourzending binnen 7 dagen na ontvangst van je bestelling aan te vragen, zodat deze binnen 14 dagen in de winkel ligt.

Het postpakket moet met ontvangstbevestiging worden teruggestuurd naar het volgende adres:

Marie-Thérèse Jeanmart-schoenen

Rue de la Tuilerie 107
4030 Grivegnee

BELGIË

Alleen items die in hun geheel worden geretourneerd, worden teruggenomen, in hun originele verpakking, compleet en intact, zonder tekenen van slijtage die erop wijzen dat ze niet zijn gedragen en in perfecte staat zijn voor wederverkoop. Na ontvangst van het pakket zal Marie-Thérèse Jeanmart Shoes de perfecte staat van de geretourneerde goederen beoordelen. Elk artikel dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of geruild. In het geval van een omruiling, als de teruggestuurde artikelen zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd door de klant en dit gebruik of deze beschadiging ze ongeschikt maakt voor verkoop, kan Marie-Thérèse Jeanmart Shoes alle overeenkomstige herstelacties ondernemen met de klant.

Als de bestelling van de klant meerdere artikelen bevat en hij meer dan één artikel wenst terug te sturen, moet hij tijdens deze retouraanvraag alle artikelen selecteren die hij wil ruilen of een terugbetaling wil krijgen.

Indien de klant artikelen uit verschillende bestellingen wenst te retourneren, dient hij bij het retourneren de genoemde artikelen in verschillende pakketten te scheiden. Elke retourzending van artikelen uit verschillende bestellingen die niet aan deze voorwaarde voldoen, kan niet worden verwerkt volgens de termijnen die zijn vastgelegd in onze AV.

8.3 Uitoefening van het recht:

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht heeft de consument de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen ofwel de omruiling van het artikel te vragen. In het geval van een omruiling is de terugzending voor rekening van Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart. Eén ruil per item is toegestaan.

In geval van een terugbetalingsverzoek verbindt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zich ertoe de door de consument betaalde bedragen binnen dertig dagen terug te betalen.

8.4 Terugbetalingsmethode:

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel; aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten voor u verbonden. De terugbetaling zal plaatsvinden via een van de onderstaande annuleringsprocedures:

8.4.1 Mastercard/Visa: De terugbetaling vindt voornamelijk plaats door de betaling te annuleren via onze Shopify-betalingsinterface.

8.4.2 Paypal: Terugbetaling vindt voornamelijk plaats op de Paypal-account van de gebruiker.

8.4.3 Anders: Onder alle andere voorwaarden en ongeacht het betaalmiddel dat voor de bestelling is gebruikt, wordt de gebruiker terugbetaald via overschrijving.

Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zal geen geldelijke terugbetaling doen in geval van teruggave van een of meer artikelen die met een cadeaubon zijn betaald. De bijbehorende kaart wordt automatisch gecrediteerd met het overeenkomstige bedrag door de betreffende partner.

In geval van ontvangst van een retourpakket waarvan de inhoud niet voldoet aan het retourverzoek of waarvan de artikelen niet voldoen aan de hierboven vermelde retourvoorwaarden, behoudt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zich het recht voor om alle overeenkomstige incassoacties met de klant uit te voeren.

9 Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Marie-Thérèse Jeanmart Shoes-website, namelijk teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen en geluiden, zijn, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende details, het exclusieve eigendom van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes. Ze zijn als zodanig beschermd door het auteursrecht.

Elke weergave, reproductie, distributie en herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van de elementen van de Marie-Thérèse Jeanmart Shoes-website anders dan voor privé-, niet-commerciële of educatieve doeleinden, is ten strengste verboden en vormt een inbreuk, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de schoenen van Marie-Thérèse Jeanmart. Deze machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken.

Elke persoon die op zijn site een eenvoudige link of een hyperlink rechtstreeks naar de startpagina van de Marie-Thérèse Jeanmart Shoes-website wil plaatsen, kan dit alleen doen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes. Deze machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken. Marie-Thérèse Jeanmart Shoes wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites die gelinkt zijn aan de website van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Beperking

Marie-Thérèse Jeanmart Shoes streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de informatie op de website te waarborgen, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. .

Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de beschikbare informatie op de site; voor elke schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld; en meer in het algemeen voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de website of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, evenals door het gebruik van de website en/of het krediet toegekend aan alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van laatstgenoemde afkomstig is.

De foto's die de artikelen weergeven zijn niet contractueel en worden alleen ter informatie gepubliceerd.

10.2 Toegankelijkheid van de site

De website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, met uitzondering van gevallen van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudsredenen kan Marie-Thérèse Jeanmart Shoes de site op elk moment onderbreken.

10.3 Kwaliteit

Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zet zich in voor het leveren van kwaliteitsartikelen. Marie-Thérèse Jeanmart Shoes wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een defect, wat het ook is, in het artikel.

11 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt eraan herinnerd dat de persoonsgegevens die aan de Klant worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en bestemd zijn voor intern gebruik door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes. De communicatie van deze gegevens kan worden beslist door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes, onder wettelijke voorwaarden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Deze informatie zal in geen geval aan derden bekend worden gemaakt of worden doorverkocht.

De Klant heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft, onder de voorwaarden voorzien door de wet en de geldende regelgeving en die zijn gespecificeerd in de secties "Algemene verkoopvoorwaarden" en "Privacybeleid". ” toegankelijk op de website.

In overeenstemming met artikel 8 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zorgt Marie-Thérèse Jeanmart Shoes voor de bewaring van het schrijven van de bestelling van de klant gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum van levering van de items die het onderwerp waren van de genoemde bestelling en garandeert de toegang ertoe op elk moment tijdens dezelfde periode.

12 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken en contracttaal

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen Marie-Thérèse Jeanmart Shoes en de Klant worden de website en alle handelingen die daaruit voortvloeien – met inbegrip van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – beheerst door het Belgisch recht.

De Klant en Marie-Thérèse Jeanmart Shoes zullen hun uiterste best doen om eventuele conflicten die kunnen voortvloeien uit de toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in der minne op te lossen door contact op te nemen met de klantenservice van Marie-Thérèse Jeanmart Shoes, die bevoegd is om alle passende maatregelen te nemen om deze conflicten oplossen.

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement LUIK (België) bevoegd.

De contractuele relaties van Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart met de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

De procestaal is Frans.

De site is in het Frans geschreven.

13 Datum van de laatste update van de wettelijke kennisgevingen

De laatste update van de wettelijke kennisgevingen dateert van 1 december 2020.