Privacybeleid

Prive leven

Principes met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

Toegang tot de op of via de site beschikbare informatie vindt in principe plaats zonder opgave van persoonsgegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres, enz.

Uitzonderlijk, om aanvullende diensten te verkrijgen (aanvraag van informatie, reservatie, ledenruimte, inschrijving op een nieuwsbrief, enz.), is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactgegevens, aan de gebruiker wordt gevraagd. In dat geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit met name dat:

 • Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die zijn aangegeven toen ze werden verzameld.
 • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen om de juistheid ervan te verifiëren en om eventuele fouten te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, wiens contactgegevens hieronder staan ​​vermeld.
 • De regionale overheid verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u meedeelt.

Dit beleid beschrijft de praktijken van Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart in het kader van het verzamelen van persoonlijke informatie na een aankoop of bezoek aan de winkel of na raadpleging, registratie, bestelling, verzoek om informatie, diensten van de website http://www .chaussuresjeanmart.be of in het kader van enige andere communicatie, hetzij voor de uitvoering van een contract gesloten met Marie-Thérèse Jeanmart Shoes (de persoon van wie de gegevens worden verzameld, wordt hierna de Klant genoemd) of wanneer een persoon toegang heeft tot en /of registreert op de site (de persoon van wie de gegevens worden verzameld wordt hierna de Gebruiker genoemd).

Wanneer u toegang krijgt tot en/of zich registreert en/of gebruik maakt van de diensten aangeboden door Marie-Thérèse Jeanmart Shoes , geeft u Marie-Thérèse Jeanmart Shoes uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en binnen de grenzen bepaald door dit reglement.

Verwerkingsverantwoordelijke

Elk verzoek of elke vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site kan naar ons worden gestuurd op het postadres dat op de site wordt vermeld, evenals per e-mail op het volgende e-mailadres: sav@chaussuresjeanmart.be

Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot navigatie

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u verbinding maakt;
 • de datum en tijd van toegang tot de site;
 • de geraadpleegde pagina's;
 • het gebruikte type browser (browser);
 • het platform en/of besturingssysteem dat op de pc is geïnstalleerd;
 • de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt enkel bijgehouden met als enig doel het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site te meten en verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan het zijn dat Marie-Thérèse Jeanmart Shoes af en toe "cookies" moet gebruiken.

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site weer worden opgehaald. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, zodat u bij elk bezoek aan onze site niet dezelfde toetsaanslagen hoeft te herhalen.

De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen ervan bevat informatie waardoor het waarschijnlijk is dat er contact met u wordt opgenomen per telefoon, e-mail of post. U kunt uw browser ook configureren om u te informeren telkens wanneer een "cookie" wordt aangemaakt of om te voorkomen dat ze worden opgeslagen.

Privacybeleid

De persoonsgegevens van onze klanten worden verwerkt door de SA ALRIC Shoes Invest, met maatschappelijke zetel te Avenue Montjoie 108/16, 1180 Ukkel (België) in overeenstemming met de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf de inwerkingtreding ervan, aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna AVG).

De functionaris voor gegevensbescherming van de NV ALRIC Shoes Invest is per post bereikbaar op het volgende adres: Montjoielaan 108/16, 1180 Ukkel of per e-mail: sav@chaussuresjeanmart.be

 1. Marie-Thérèse Jeanmart Shoes maakt zich zorgen over de bescherming van de gegevens van haar klanten. Marie-Thérèse Jeanmart Shoes stelt dan ook alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
 2. Les Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens (naam en voornaam), rijksregisternummer, postadres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, aankopen op onze E -commerce site of in onze winkels.
 3. Marie-Thérèse Jeanmart schoenen verzamelt uw persoonlijke gegevens wanneer u aankopen doet in de winkel of op onze e-commercesite, of wanneer u zich registreert op onze site.
 4. Persoonlijke gegevens zijn het exclusieve eigendom van Chaussures Marie-Thérèse Jeanmart en worden in geen geval aan derden verkocht. Bovendien worden ze veilig opgeslagen.

Deze gegevens worden verwerkt voor commerciële doeleinden:

 • klanten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen;
 • hen informeren over promotionele aanbiedingen of prijsvragen;
 • neem contact met hen op als er een probleem is met de goederen.
 1. Persoonsgegevens worden bewaard totdat de klant ons uitdrukkelijk te kennen geeft niet langer deel uit te willen maken van onze database.
 2. De klant kan op elk moment afstand doen van zijn vermelding in onze database en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar sav@chaussuresjeanmart.be of een brief te sturen naar SA ALRIC Shoes Invest, Avenue Montjoie 108/16, 1180 Ukkel.
 3. Overeenkomstig artikel 77 van de AVG kunt u contact opnemen met of een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Gegevensbeschermingsautoriteit sinds 25 mei 2018) op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel: + 32 2 274 48 0 - fax +32 2 274 48 35 – commission@privacycommission.be ).